9 Mac 2013

SIRI TARBIAH 5 - JIHAD
Ahmad Iskandaraniy9 Mac 2013 0 Komentar


MUQADDIMAH


إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابواوجاهدوابأموالهم و أنفسهم فى سبيل الله , أولئك الصادقون (الحجرات – 15)
Maksudnya;
Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka (terus percaya) tanpa ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya) (Al-Hujurat:15)

Orang-orang yang memiliki kesempurnaan iman ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul tanpa bercampur dengan sebarang keraguan terhadap segala yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul yang diutuskan-Nya. Hati mereka tidak pernah ada keraguan, dan keimanan mereka tidak pernah bergoncang. Hati dan iman mereka tetap hanya di atas satu keadaan, iaitu ‘hanya tahu membenarkan, tidak mengenal apa itu keraguan’. Keimanan yang mereka imani itu tidak hanya sekadar itu, tapi ia dibuktikan dengan praktikal terhadap keimanan. Keimanan mereka yang mantap, tulus dan suci itu dinyatakan secara praktikal dengan sanggup berjihad dan berjuang pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka.

PENGERTIAN JIHAD
Jihad di jalan Allah SWT maknanya ialah mengerahkan segala kemampuan dan tenaga untuk memerangi orang-orang kafir dengan tujuan untuk mengharapkan redha Allah SWT dan meninggikan kalimah-Nya. Mujahid di jalan Allah SWT adalah orang yang berperang di jalan-Nya dengan tujuan agar kalimah Allah (agama Islam) berada di tempat yang paling tinggi.

Abu Musa Al-Asy'ari RA berkata, "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Seseorang yang berperang agar mendapatkan harta rampasan, dan seseorang yang berperang agar terkenal (namanya) dan seseorang yang berperang agar mendapatkan kedudukan, maka siapakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah SWT?". Nabi SAW menjawab, "Orang yang berperang agar kalimah Allah SWT menjadi yang paling tinggi itulah orang yang berperang di jalan Allah SWT." (Muttafaq 'alaih).

HIKMAH JIHAD

Allah SWT mensyari'atkan jihad di jalan-Nya agar;
a- kalimah-Nya menjadi yang paling tinggi dan agama itu hanya untuk Allah SWT semata-mata,
b- serta mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya,
c- menyebarkan Islam, menegakkan keadilan, menolak kazaliman dan kerosakan,
d- memelihara kaum muslimin serta menghancurkan musuh dan menolak tipu daya mereka.

Allah SWT mensyari'atkan jihad sebagai ujian dan cubaan bagi hamba-hamba-Nya agar jelas perbezaan antara orang yang jujur dan yang dusta, antara yang mukmin dan yang munafik, dan supaya diketahui orang-orang yang berjihad dan bersabar. Jihad bukanlah bertujuan untuk memaksa orang lain memeluk Islam, akan tetapi bertujuan untuk mengharuskan mereka agar tunduk pada hukum-hukum Islam sehingga agama itu hanya untuk Allah SWT. Jihad di jalan Allah SWT merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu kebaikan yang dengannya Allah SWT menghilangkan gundah-gulana dan kekhuatiran serta mereka yang berjihad akan memperoleh derajat yang tinggi di syurga nanti.

TUJUAN BERJIHAD

Maksud utama dari berjihad dalam Islam adalah untuk
a- menghilangkan kekafiran dan kesyirikan serta mengeluarkan manusia dari gelapnya kejahilan, membawanya kepada cahaya iman dan ilmu,
b- menumpaskan golongan yang memusuhi Islam, serta menghilangkan fitnah,
c- meninggikan kalimah Allah SWT, menyebarkan agama-Nya,
d- serta menyingkirkan siapa saja yang menghalangi tersebarnya dakwah Islam.

Jika hal itu dapat dicapai dengan jalan damai maka peperangan tidak diperlukan. Memerangi orang yang belum pernah mendengar dakwah Islam tidak boleh dilakukan. Jika dakwah telah disampaikan, tetapi mereka menolak maka yang diwajibkan ke atas mereka ialah membayar jizyah, dan jika mereka tetap menolak maka barulah mereka boleh diperangi dengan memohon pertolongan Allah SWT.

Islam tidak mengiizinkan mereka diperangi kecuali ke atas mereka yang bersikap keras mempertahankan kekafiran, atau berbuat zalim, memusuhi Islam, serta menghalang manusia untuk memeluk agama ini atau juga ke atas mereka yang menyakiti kaum muslimin. Rasulullah SAW tidak pernah memerangi sesuatu kaum kecuali setelah mengajak mereka terlebih dahulu kepada Islam.

HUKUM BERJIHAD DI JALAN ALLAH

Berjihad di jalan Allah hukumnya fardhu kifayah jika sebahagian kaum muslimin telah melakukannya, pada ketika itu maka gugurlah kewajiban orang yang lain. Jihad bertukar menjadi fardhu ain kepada setiap individu yang mampu untuk berperang dalam beberapa keadaan seperti:
a- Apabila ia telah masuk ke medan perang
b- Jika pemimpin menyuruh semua orang untuk berperang
c- Jika suatu negeri/ daerah telah dikepung oleh musuh
e- Jika ia adalah orang yang sangat diperlukan di dalam peperangan, seperti dokter, pilot, dan yang sebagainya.
Allah SWT berfirman :
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله, ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

"Keluarlah kamu (berperang pada jalan Allah) samada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) atau pun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggugjawab), dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (At-Taubah: 41).

Jihad di jalan Allah SWT adakalanya wajib dengan jiwa dan harta sekaligus, yaitu bagi siapa saja yang mampu dari segi harta dan jiwa; terkadang wajib dengan jiwanya saja yaitu bagi orang yang tidak mempunyai harta; dan ada pula wajib hanya dengan harta tidak dengan jiwanya, yaitu bagi orang yang tidak mampu untuk berjihad dengan badannya akan tetapi ia termasuk orang yang mempunyai harta. Allah SWT berfirman;

وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله, فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين


"Perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan agama itu hanyalah milik Allah SWT dan jika mereka berhenti (berperang) maka tidak boleh memusuhi kecuali atas orang-orang yang zalim." (Al-Baqarah: 193)

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda;

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

"Perangilah kaum musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

JIHAD KEMULIAAN KITA

Selama mana kita sentiasa melaksanakan kerja-kerja perjuangan dan kita sentiasa mengiktikadkan bahawa semua kerja kita adalah jihad, selama itulah kita akan dimuliakan oleh Allah, dan jamaah yang menjadi wadah perjuangan kita ini akan digeruni oleh musuh-musuh Allah. Kita hendaklah menyedari bahawa betapa tingginya matlamat dakwah dan perjuangan kita, dan semakin luas skop yang kita perjuangkan, semakin bergandalah tuntutan jihad yang diperlukan, serta semakin besarlah pahala yang disediakan oleh Allah bagi pendokong dan penggerak amanah jihad itu. Kita hendaklah memahami bahawa jihad ialah :

a- Memiliki jiwa dan perasaan yang halus, hidup dan kuat, sentiasa berkobar-kobar untuk mendaulat dan meletakkan Islam di tempatnya. Sehingga dengan perasaan itu, kita turut merasa sedih terhadap nasib yang telah menimpa ummah di seluruh alam ini, yang dengan itu kita tidak rela membiarkan ummah selama-lamanya dihina. Lalu, ia menjadi motivasi perjuangan kita pada setiap detik dan ketika.
b- Memperuntukkan sebahagian masa, harta benda dan sebahagian keperluan dan kepentingan hidup kita untuk Islam dan ummahnya.
c- Melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar, menjalankan tugas nasihat menasihati serta menyeru manusia kepada Allah dengan penuh hikmah.
d- Membenci dan memutuskan hubungan dengan setiap penentang dan musuh Allah.
e- Menjadi tentera dan petugas kepada agama Allah, serta mewakafkan diri dan harta benda di jalan-Nya.
f- Mengasihi para mujahidin yang berjuang pada jalan Allah dengan sepenuh jiwa dan perasaan.

JIHAD MEMERLUKAN RIJAL

Rijal menurut Syed Qutb; “ Mereka ialah golongan yang mempunyai jiwa yang kental, kuat dan murni. Mereka berjuang dan berjihad tanpa ada sebarang kepentingan duniawi, rela mengorbankan segala-galanya, serta rela menanggung segala macam kesusahan dan pahit getir perjuangan. Mereka berjuang tidak mengharapkan selain keredhaan Allah. Hati yang mereka miliki sanggup mengharungi dan merentasi segala bentuk perjalanan dan nasib di dalam perjuangan, samada kesusahan hidup, dibuang negeri, disiksa, dipenjara dan mampu mengorbankan segala-galanya, sekalipun menempuh maut dan mengorbankan nyawa. Mereka berjuang tidak mengharapkan sebarang pembalasan di dunia, sekalipun balasan itu ialah kemenangan Islam, walaupun balasannya ialah kehancuran golongan yang zalim. Mereka berjuang tidak mengharapkan imbuhan, selain melihat hanya akhirat ialah penentu di antara haq dan bathil. Sehingga apabila telah ditemui hati-hati yang sebegitu, maka akan datanglah pertolongan Allah di mukabumi. Itulah rijal yang layak memikul amanah manhaj Ilahi dan penyebab kemenangan jamaah Islam”.

JIHAD KITA SUATU MUHASABAH

As-Syahid Imam Hasan Al-Banna menyebut; “ Sesiapa yang mendakwa ia boleh berkhidmat kepada Islam dan memberi saham kepada panji-panji dakwah, sedangkan ia kedekut dengan jiwa, harta, waktu dan setiap perkara yang dimilikinya, maka hendaklah ia memuhasabahkan dirinya. Bacalah Kitabullah, perhatilah sirah Rasulullah SAW, dan lihatlah kepada sejarah, sudah pasti ia akan memperoleh hakikat yang lebih jelas dari matahari pada siang hari. Dakwah dan perjuangan Islam tidak akan hidup melainkan dengan jihad, dan jihad tidak akan berlaku tanpa pengorbanan.

PENGORBANAN YANG DITUNTUT

Pengorbanan yang dituntut ialah mengorbankan jiwa, harta, kehidupan dan semuanya untuk mencapai matlamat dalam perjuangan. Inilah pengorbanan yang diseru oleh Allah dan tarbiah yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Firman Allah SWT;

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
Maksudnya;
Sesungguhnya Allah telah membeli dari dari orang-orang yang beriman, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta benda mereka dengan syurga (At-Taubah:111)

Para sahabat yang telah ditarbiah oleh Junjungan Rasulullah SAW dengan jihad dan pengorbanan, menjadi manusia yang sanggup memgorbankan setiap yang bernilai dan berharga demi memenangkan agama ini. Di atas reality inilah, kita selaku pewaris perjuangan Baginda, wajar mencontohi dan merealisasikan segala yang telah menyebabkan kejayaan golongan yang terdahulu. Sesungguhnya kegemilangan Islam hanya akan berulang dengan berulangnya reality umat yang terdahulu di dalam diri dan perjuangan kita.

GANJARAN TERHADAP PENGORBANAN

Setiap yang kita hulurkan untuk Islam tidak akan dipersia-siakan oleh Allah. Sehingga segala pengorbanan kita, termasuk menanggung kelaparan dan dahaga, menanggung kesakitan, kepenatan dan kepayahan demi Islam, sedikit atau banyak, kecil atau besar saham yang diberikan, pasti akan menerima balasan dan ganjaran dari sisi-Nya, tidak akan dipersia-siakan sedikit pun. Firman Allah SWT;

وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهوخير الرازقين

Maksudnya;
Dan apa saja yang kamu sedekahkan, Allah akan menggantikannya. Dialah sebaik-baik pemberi rezki (As-Saba’: 39)

PENUTUP

Fenomena pendokong gerakan Islam yang tidak mempunyai perasaan benar-benar bertanggungjawab terhadap kemenangan Islam, tidak mempunyai komitmen yang benar-benar kuat terhadap kerja-kerja jamaah, tidak mampu berkerja keras untuk Islam, dan terlupa bahawa ia adalah amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah, adalah fenomena yang akan melemahkan perjalanan harakah. Selagi mana keadaan yang sebegini berterusan, maka selama itulah jamaah akan terus lemah, sedangkan matlamat perjuangan masih jauh untuk dicapai. Tenaga, fikrah dan hati kita sepatutnya hanya untuk Islam dan kemenangannya, kerana ia adalah modal yang paling penting kepada setiap kerja untuk mencapai matlamat perjuangan.
In Category :
DEWAN PEMUDA PAS KAWASAN WANGSA MAJU Blog Rasmi DPPWM Facebook dan Twitter

0 Komentar

Catat Ulasan

................................................................................................

SEBARANG INFAQ / DERMA BOLEH DISALURKAN KEPADA

AKAUN DEWAN PEMUDA PAS
KAWASAN WANGSA MAJU
No. Account : 564557122098
Bank : Maybank
Branch : Wangsa Maju

................................................................................................

Disclaimer

Disclaimer/ Penafian

The views expressed in the posts and comments of this blog do not necessarily reflect the Dewan Pemuda PAS Kaw. Wangsa Maju (DPPWM). They should be understood as the personal opinions of the author or commenter. Your words are your own, so be nice and helpful if you can.

Tulisan dan komen daripada pembaca terhadap artikel di atas adalah pandangan peribadi dan tidak mewakili pendirian dppwm.blogspot.com. DPPWM tidak bertanggungjawab terhadap sebarang implikasi daripada tulisan dan komen berkenaan.