1 Ogo 2012

RAFIZI & JOHARI TERTAKLUK DIBAWAH "WHISTLERBLOWER PROTECTIONACT"
abu nu'man1 Ogo 2012 2 Komentar

APA ITU "WHISTLERBLOWER PROTECTION ACT 2010"

Suatu Akta untuk memerangi rasuah dan salah laku lain dengan menggalakkan dan memudahkan pendedahan salah laku di sektor awam dan sektor swasta, bagi melindungi pemberi maklumat daripada tindakan yang memudaratkan, mengadakan memperuntukan bagi perkara-perkara yang didedahkan disiasat dan ditangani serta peruntukan bagi perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.

Perlindungan Pemberi Maklumat
 Pendedahan salah laku

6. (1) Seseorang boleh membuat pendedahan salah laku kepada mana-mana agensi penguatkuasaan berdasarkan kepada kepercayaan yang munasabah bahawa apa-apa orang telah terlibat, melibatkan diri atau bersedia untuk melibatkan diri dalam salah laku:Dengan syarat bahawa pendedahan itu tidak khusus dilarang oleh mana-mana undang-undang bertulis.(2) Sesuatu pendedahan salah laku di bawah subseksyen (1)juga boleh dibuat-(A) walaupun orang yang membuat penzahiran itu tidak boleh untuk mengenal pasti orang tertentu yang penzahiran itu berkaitan;(B) walaupun salah laku telah berlaku sebelum mula berkuatkuasanya Akta ini;(C) berkenaan dengan maklumat yang diperoleh olehnya semasa dia seseorang pegawai badan awam atau pegawai peribadi badan;
(D) apa-apa tingkah laku yang tidak wajar seseorang sementara orang itu adalah seorang pegawai badan awam atau pegawai peribadi badan.(3) Sesuatu pendedahan salah laku di bawah subseksyen (1) boleh dibuat secara lisan atau secara bertulis dengan syarat bahawa pegawai yang diberi kuasa, apabila menerima pendedahan apa-apa yang dibuat secara lisan, hendaklah dengan seberapa segera kerana ia adalah praktik, mengubah ke dalam bentuk bertulis.(4) pendedahan yang dibuat berhubung dengan ahli Parlimen atau Dewan Undangan Negeri tidaklah terjumlah kepada pelanggaran keistimewaan.(5) Mana-mana peruntukan dalam mana-mana kontrak pekerjaan hendaklah terbatal setakat mana ianya bertujuan untuk menghalang membuat pendedahan salah laku.Perlindungan pemberi maklumat


7. (1) Seorang pemberi maklumat hendaklah, apabila menerima pendedahan salah laku oleh mana-mana agensi penguatkuasaan di bawah seksyen 6,diberikan dengan perlindungan pemberi maklumat di bawah Akta ini sebagai seperti berikut:(A) perlindungan maklumat sulit;(B) kekebalan daripada tindakan sivil dan jenayah;(C) perlindungan terhadap tindakan yang memudaratkan,dan bagi maksud perenggan (c), perlindungan akan dilanjutkan kepada mana-mana orang yang berkaitan dengan atau dikaitkan dengan pemberi maklumat.(2) perlindungan pemberi maklumat yang diberikan di bawah seksyen ini adalah tidak terhad atau terjejas sekiranya bahawa pendedahan tidak wajar kelakuan tidak membawa kepada apa-apa tindakan tatatertib atau pendakwaan orang yang terhadapnya pendedahan salah laku telah dibuat.(3) Akta ini tidak menghadkan perlindungan yang diberikan oleh mana-manalain mana-mana undang-undang bertulis kepada mana-mana orang berhubung dengan maklumat yang diberikan berkenaan dengan pelakuan suatu kesalahan.


Perlindungan terhadap tindakan yang memudaratkan


10. (1) Tiada seorang pun boleh mengambil tindakan yang merosakkan terhadap pemberi maklumat atau mana-mana orang yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan pemberi maklumat dalam tindakan balas bagi pendedahan salah laku.(2) pemberi maklumat boleh membuat aduan dengan penguatkuasaan apa-apa agensi apa-apa tindakan memudaratkan yang dilakukan oleh mana-mana orang terhadap pemberi maklumat atau mana-mana orang yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan pemberi maklumat.(3) Seseorang adalah disifatkan untuk mengambil tindakan yang merosakkan terhadap pemberi maklumat atau mana-mana orang yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan pemberi maklumat jika-(A) orang itu mengambil atau mengancam untuk mengambil tindakan yang memudaratkankerana-(I) pemberi maklumat yang telah membuat pendedahan yang tidak wajar menjalankan;(Ii) orang itu percaya bahawa pemberi maklumat telah dibuat atau bercadang untuk membuat pendedahan salah laku;atau(B) orang yang menghasut atau membenarkan orang lain untuk mengambil atau mengancam untuk mengambil tindakan yang merugikan bagi apa-apa sebab di bawah subperenggan (a) (i) atau (ii).(4) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh menjejaskan pemberi maklumatperlindungan kepada pekerja dalam badan swasta sama ada di undang-undang ataudi bawah perjanjian kolektif atau kontrak pekerjaan.(5) Tiada seorang pun yang bertindak atau berupa sebagai bertindak bagi pihak mana-manabadan awam atau badan swasta hendaklah-(A) menamatkan kontrak;(B) menahan pembayaran yang terhutang dan kena dibayar di bawah kontrak;(C) enggan untuk memasuki kontrak yang berikutnya, semata-mata disebabkan bahawa pihak kepada kontrak atau pekerja atau majikan pihak kepada kontrak itu telah membuat pendedahan tingkah laku yang tidak wajar kepada mana-mana agensi penguatkuasaan yang berkaitan dengan badan awam atau badan swasta.(6) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidakmelebihi 15 tahun atau kedua-duanya.

(7) Dalam apa-apa prosiding, ia terletak pada defendan untuk membuktikan bahawa tindakan yang memudaratkan yang ditunjukkan akan diambil terhadap pemberi maklumat atau mana-mana orang yang berkaitan dengan atau dikaitkan dengan pemberi maklumat bukan tindakan balas bagi pendedahan salah laku.
In Category :
DEWAN PEMUDA PAS KAWASAN WANGSA MAJU Blog Rasmi DPPWM Facebook dan Twitter

2 ulasan:

  1. konpom lepas.... kalau kena jugak konpon kera-jaan ni gila...

    BalasPadam
  2. Kerajaan sedang dalam perang melawan keganasan. Di Malaysia, senjata tidak perlu, cukup dengan peti undi dan perundangan. Cuma kadangkala gas pemedih mata digunakan juga

    BalasPadam

................................................................................................

SEBARANG INFAQ / DERMA BOLEH DISALURKAN KEPADA

AKAUN DEWAN PEMUDA PAS
KAWASAN WANGSA MAJU
No. Account : 564557122098
Bank : Maybank
Branch : Wangsa Maju

................................................................................................

Disclaimer

Disclaimer/ Penafian

The views expressed in the posts and comments of this blog do not necessarily reflect the Dewan Pemuda PAS Kaw. Wangsa Maju (DPPWM). They should be understood as the personal opinions of the author or commenter. Your words are your own, so be nice and helpful if you can.

Tulisan dan komen daripada pembaca terhadap artikel di atas adalah pandangan peribadi dan tidak mewakili pendirian dppwm.blogspot.com. DPPWM tidak bertanggungjawab terhadap sebarang implikasi daripada tulisan dan komen berkenaan.