BAI'AH : Konsep dan Aplikasinya Dalam Konteks Amal Islami

• Bahasa :
Janji setia
• Istilah :
Janji setia yang dilakukan antara orang mukmin dengan satu pihak yang lain samada Rasulullah SAW atau pimpinan dalam mendokong suatu kewajipan agama.

Maksud FIRMAN Allah 'Azza wa Jalla :

'Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka Dengan (balasan) Bahawa mereka akan beroleh syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) mereka ada Yang membunuh dan terbunuh. (balasan syurga Yang demikian ialah) sebagai janji Yang benar Yang ditetapkan oleh Allah di Dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi Yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? oleh itu, bergembiralah Dengan jualan Yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan (ketahuilah bahawa) jual-beli (yang seperti itu) ialah kemenangan Yang besar.'
( At Taubah : 111 )

'Sesungguhnya orang-orang Yang memberi pengakuan taat setia kepadamu (Wahai Muhammad - untuk berjuang menentang musuh), mereka Hanyasanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah; Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya). oleh itu, sesiapa Yang tidak menyempurnakan janji setianya maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya; dan sesiapa Yang menyempurnakan apa Yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala Yang besar.'
( Al Fath : 10 )

'Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang Yang beriman, ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (Wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah); maka (dengan itu) ternyata apa Yang sedia diketahuiNya tentang (kebenaran iman dan taat setia) Yang ada Dalam hati mereka, lalu ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka, dan membalas mereka Dengan kemenangan Yang dekat masa datangnya;
Dan juga Dengan banyak harta rampasan perang, Yang mereka akan dapat mengambilnya. dan (ingatlah), Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.'

( Al Fath : 18-19 )

'Wahai Nabi! apabila orang-orang perempuan Yang beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia, Bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah Dengan sesuatu pun, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta Yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu Dalam sesuatu perkara Yang baik, - maka Terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonkanlah kepada Allah mengampuni dosa mereka; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.'

( Al Mumtahanah : 12 )

Jenis-jenis Bai’ah

. Bai’ah Al Aqabah
• Bai’ah Al Harb
• Bai’ah Ar Ridhwan
• Bai’ah An Nisaa’
• Bai’ah As Siyasah
• Bai’ah ‘ala At Taqwa wal ‘Amal
• Bai’ah Al Harakah Al Islamiyah

Kepentingan Bai’ah

• Memperkuatkan keyakinan
• Mempertingkatkan kekuatan ruhiyyah
• Menambat intima’ terhadap jamaah
• Sentiasa muhasabah iltizam

Aplikasi Bai’ah

• Ilmu dan fikrah
• Takwin fardiyyah
• Taqwa
• Iltizam
• Istiqamah

Rukun-rukun Bai’ah

1. Faham
2. Ikhlas
3. Amal
4. Jihad
5. Pengorbanan
6. Ketaatan
7. Tsabat
8. Tajarrud
9. Ukhuwwah
10. Tsiqah

Isu-isu Bai’ah

• Tidak faham konsep bai’ah
• Tidak yakin dengan bai’ah
• Berbilang-bilang bai’ah
• Melanggar dan mengkhianati bai’ah

Wallahu a’lam


takwinfardilmuslim.blogspot.com

Ulasan

Catatan Popular