Gerakan Sistematik Hapuskan Islam

Oleh TARMIZI MOHD JAM

Ahli Perhubungan merangkap Setiausaha JPN

PAS Wilayah Persekutuan


KES LINA JOY amat mengesankan. Beliau tidak memohon murtad tetapi mahu nama aga-manya (Islam) dalam kad pengenalan dibatalkan. Secara tidak langsung tindakannya itu mencabar ajaran Islam tentang murtad.

Bagitu juga dengan kontroversi ajaran sesat Ayah Pin di Besut. Ajaran krakpotnya didalangi pihak tertentu yang jelas tidak boleh menerima-nya tetapi semata-mata untuk mencabar Islam. Memorandum Majlis Bukan Islam yang dituju-kan kepada Majlis Peguam pada 21 Ogos 2001 dulu, jelas memperincikan tuntutan dan desakan yang berbau anti Islam. Mereka mahu orang Islam diberi hak murtad tanpa permohonan ke Mahkamah Syariah.

Di era kekuasaan Pak Lah yang lemah, kumpulan ini mendesak agar ditubuhkan satu badan berkanun IFC atau Inter-Faith Commission. Ia khas untuk menukar ajaran apa sahaja agama yang dirasa menyekat hak asasi manusia terma-suk ajaran Islam berkenaan murtad. Badan ini boleh memutuskan permohonan seseorang Islam yang hendak murtad.

Menurut draf rang undang-undang IFC yang dikemukakan pelopornya yakni Majlis Bukan Islam dalam Majlis Peguam; IFC akan berkuasa melaksanakan beberapa norma undang-undang antarabangsa. Ini bererti aduan tidak akan dipu-tuskan mengikut acuan agama seseorang atau undang-undang sivil Malaysia yang sedia ada. Antara norma-norma antarabangsa itu adalah Deklarasi Hak Asasi Sejagat 1948.

Kes Lina Joy merupakan asakan strategi musuh terhadap Islam. Era 70an dan selepas itu, mere-ka mencari orang yang bakal murtad dalam kum-pulan masyarakat yang dhaif seperti anak luar nikah (zina) antara Islam dan bukan Islam.

Di Pulau Pinang, terdapat sebuah firma guaman yang aktif mengiklankan peristiharan murtad dalam akhbar The Star. Mereka mengikut satu ataur cara undang-undang yang dipanggil deed poll. Peristiharan seperti itu adalah cara yang digunakan di England oleh seorang yang hendak mengisytiharkan penukaran namanya. Tetapi, perisytiharan begini tiada kuasa disisi undang-undang di Malaysia. Maka, dari sinilah muncul idea penukaran nama melalui kad pengenalan.

Lina Joy cuba mengambil manfaat dari kelemahan Akta Pendaftaran Negara. Beberapa kes murtad pernah diluluskan oleh Jabatan Pen-daftaran seperti kes Kartini. Apabila JPN sedar kesilapan itu, maka syarat dibuat mana-mana orang Islam yang mahu tukar nama dari nama Islam kepada orang bukan Islam, pemohon hendaklah mendapat kebenaran Mahkamah Syariah.

Syarat inilah yang sedang dicabar oleh Lina Joy. Dalam mendengar hujah di Mahkamah Perseku-tuan, Hakim Besar Negara, Tun Ahmad Fairuz memberi peluang kepada Majlis Perunding Bukan Islam (pelopor IFC) berhujah bahawa orang Islam berhak untuk murtad.

Peluang dan peranan yang diberikan kepada mereka, mungkin baik bagi mendengar semua pihak yang berminat walaupun sama sekali tidak ada kepentingan dari segi hak mereka mempraktikkan agama mereka seperti yang disyorkan oleh Artikel 11 Perlembagaan.

Namun begitu, tindakan Mahkamah Rayuan Persekutuan boleh dianggap oleh kumpulan ini sebagai mengiktiraf hak mereka dalam kes murtad orang Islam dengan memberi ruang selesa untuk mereka campur tangan dalam urusan Islam. Ini benar-benar amat mengecewakan!

Kes Lina Joy adalah kali pertama membabitkan isu Artikel 11 (1) dibawa ke Mahkamah Persekutuan untuk ditafsirkan. Islam yang menjadi identiti bangsa, kini sedang dirobek-robek. Selama ini ia tetap utuh sekalipun pernah dijajah lebih 500 tahun oleh kuasa besar Kristian di rantau ini. Definisi Melayu dalam Perlembagaan juga turut terancam dengan bahang panas dari kes Lina Joy ini.

Dibawah Akta Pendaftaran, mengkehendaki agama seseorang disebut sebagai satu-satunya ciri pengenalan pemiliknya. Ini menyulitkan Lina Joy memadamkan agama Islam pada kad pe-ngenalannya. Sebab itu, Lina Joy mencabar kua-sa JPN. Jabatan itu diberi kuasa mensyaratkan seorang yang hendak tukar nama Islam asalnya disebabkan murtad hendaklah mendapatkan kebenaran dari Mahkamah Syariah terlebih dahulu.

Kes-kes lain seperti kes Moorthy dan Nyonya Tahir, kumpulan Artikel 11 yang seiya dengan IFC mendakwa hak orang bukan Islam di negara ini tidak dilindungi. Ia dipelopori oleh 14 NGO antaranya Suaram, Awam, Hakam, Sisters in Islam dan WAO. Kumpulan inilah juga yang menolak penggunaan undang-undang dalam menjaga moral individu. Dan mereka jugalah yang mencadangkan penubuhan IFC!

Mereka mempersoalkan mengapa hak murtad diletakkan dibawah undang-undang Syariah? Fenomena ini ditambah dengan kedangkalan pemimpin Islam Umno dalam kerajaan yang turut memberikan kekuatan kepada kumpulan ini untuk terus menggapai impiannya.

Kebebalan Nazri Aziz, Menteri Di JPM dalam isu ini amat membimbangkan. Beliau bukan sa-haja gagal membela Islam malah turut menyokong kumpulan yang mahu merobek maruah Islam di negara ini.

Firman Allah yang bermaksud: “Sesiapa yang kufur dengan Allah sesudah ia beriman (maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah), kecuali orang yang dipaksa (melakukan kufur) sedang hatinya tenang, tenteram dengan iman; akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah, dan mereka pula beroleh azab yang besar.” - (An-Nahl:106)

Ulasan

Catatan Popular